• еще ...
 • هراکلیون, کرت, یونان
همه موارد
3.1k – 86k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک هراکلیون

12 ملک در
9,100 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
7,300 € هفته ای
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
3,500 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
4,700 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه6 guests
14,000 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
10,200 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
86,000 € هفته ای
مساحت کل: 204 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,260 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
6,300 € هفته ای
مساحت کل: 290 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,140 € هفته ای
مساحت کل: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,160 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Istro, کرت, یونان. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 20,000 € هفته ای
20,000 € هفته ای
مساحت کل: 430 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Kissamos, کرت, یونان. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 9,800 € هفته ای
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 4,700 € هفته ای
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 24,500 € هفته ای
24,500 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 5,300 € هفته ای
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
ویلا – Akrotiri, Chania, کرت, یونان. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 6,700 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Agios Nikolaos, کرت, یونان. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 24,500 € هفته ای
24,500 € هفته ای
مساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه16 guests
ویلا – Akrotiri, Chania, کرت, یونان. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
ویلا – Agios Nikolaos, کرت, یونان. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 162 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Agios Nikolaos, کرت, یونان. 3,400 € هفته ای
3,400 € هفته ای
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
ویلا – Akrotiri, Chania, کرت, یونان. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – Finikia, کرت, یونان. 6,300 € هفته ای
6,300 € هفته ای
مساحت کل: 129 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Sfakaki, کرت, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 780 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,800 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 125 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – Akrotiri, Chania, کرت, یونان. 5,400 € هفته ای
5,400 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 4,800 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – Elounda, Agios Nikolaos, کرت, یونان. 6,900 € هفته ای
6,900 € هفته ای
مساحت کل: 240 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
25-1 در 157 مورد, صفحه 1 در 7
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از