• еще ...
 • خانیا, Chania, کرت, یونان
همه موارد
3.4k – 12k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک خانیا

30 ملک در
3,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
7,000 € هفته ای
6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
6,500 € هفته ای
مساحت کل: 320 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه18 guests
12,000 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
5,700 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
3,800 € هفته ای
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
3,600 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
5,200 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
4,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه8 guests
3,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
3,500 € هفته ای
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
3,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,950 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
7,200 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
6,500 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
3,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,200 € هفته ای
2 اتاق خواب3 حمام جداگانه5 guests
3,650 € هفته ای
مساحت کل: 142 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,900 € هفته ای
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
8,200 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,300 € هفته ای
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,400 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,760 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,760 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
6,000 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه8 guests
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از