• еще ...
 • Akrotiri, Chania, کرت, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
3.3k – 12k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی Akrotiri

14 ملک در
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 6,700 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
3,500 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
3,800 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
5,400 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
6,000 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,400 € هفته ای
مساحت کل: 320 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 175 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,260 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,300 € هفته ای
مساحت کل: 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,760 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,300 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Kissamos, کرت, یونان. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,800 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل: 320 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه18 guests
ویلا – Georgioupoli, کرت, یونان. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 5,700 € هفته ای
5,700 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 5,200 € هفته ای
5,200 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,600 € هفته ای
3,600 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,800 € هفته ای
4,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,900 € هفته ای
3,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,950 € هفته ای
4,950 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 7,200 € هفته ای
7,200 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه9 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,900 € هفته ای
3,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
2 اتاق خواب3 حمام جداگانه5 guests
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,650 € هفته ای
3,650 € هفته ای
مساحت کل: 142 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,900 € هفته ای
3,900 € هفته ای
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 8,200 € هفته ای
8,200 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,700 € هفته ای
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 4,700 € هفته ای
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,760 € هفته ای
3,760 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خانیا, Chania, کرت, یونان. 3,760 € هفته ای
3,760 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه8 guests
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از