• еще ...
 • Agios Nikolaos, کرت, یونان
همه موارد
3.4k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک Agios Nikolaos

31 ملک در
20,000 € هفته ای
مساحت کل: 430 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
24,500 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
7,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
24,500 € هفته ای
مساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه16 guests
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 162 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
3,400 € هفته ای
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 125 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
6,900 € هفته ای
مساحت کل: 240 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
7,900 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
3,800 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
3,700 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
10,500 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه12 guests
3,450 € هفته ای
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
6,000 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه5 guests
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
5,500 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه6 guests
20,800 € هفته ای
مساحت کل: 365 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,400 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
25-1 در 31 مورد, صفحه 1 در 2
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از