خانه، ویلا،خانه روستایی
3.5k – 17.7k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی میکونوس

13 ملک در
میکونوس, جزایر اژه, یونان
9,000 € هفته ای
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان
17,700 € هفته ای
17,700 € هفته ای
مساحت کل 650 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
5,900 € هفته ای
5,900 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
12,800 € هفته ای
12,800 € هفته ای
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
10,500 € هفته ای
10,500 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
8,700 € هفته ای
8,700 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Psarrou, میکونوس, جزایر اژه, یونان
5,600 € هفته ای
5,600 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
5,600 € هفته ای
5,600 € هفته ای
2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
میکونوس, جزایر اژه, یونان
3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 6,800 € هفته ای
میکونوس, جزایر اژه, یونان
6,800 € هفته ای
6,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
Áno Merá, میکونوس, جزایر اژه, یونان
5,600 € هفته ای
5,600 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان
6,400 € هفته ای
6,400 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests

املاک مشابه نزدیک به میکونوس

ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 2,100 € هفته ای
2,100 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. 5,100 € هفته ای
5,100 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,100 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 124 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 2,800 € هفته ای
2,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 5,700 € هفته ای
5,700 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
ویلا – Santorini, جزایر اژه, یونان. 2,800 € هفته ای
2,800 € هفته ای
مساحت زمین: 5,000 متر مربع2 اتاق خواب مکان خواب 52 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. 1,900 € هفته ای
1,900 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 73 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 3,150 € هفته ای
3,150 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 73 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 1,500 € هفته ای
1,500 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 74 حمام جداگانه
ویلا – Kiotari, جزایر اژه, یونان. 2,100 € هفته ای
2,100 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
ویلا – Afantou, جزایر اژه, یونان. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Afantou, جزایر اژه, یونان. 2,000 € هفته ای
2,000 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. 3,900 € هفته ای
3,900 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Afantou, جزایر اژه, یونان. 1,880 € هفته ای
1,880 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – رودس, جزایر اژه, یونان. 9,100 € هفته ای
9,100 € هفته ای
مساحت کل 550 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Gennadi, جزایر اژه, یونان. 1,550 € هفته ای
1,550 € هفته ای
مساحت کل 106 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Afantou, جزایر اژه, یونان. 1,880 € هفته ای
1,880 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – رودس, جزایر اژه, یونان. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – رودس, جزایر اژه, یونان. 1,880 € هفته ای
1,880 € هفته ای
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – رودس, جزایر اژه, یونان. 2,400 € هفته ای
2,400 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Gennadi, جزایر اژه, یونان. 1,400 € هفته ای
1,400 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
ویلا – Lindos, جزایر اژه, یونان. 2,730 € هفته ای
2,730 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Gennadi, جزایر اژه, یونان. 1,750 € هفته ای
1,750 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 52 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از