خانه، ویلا،خانه روستایی
3.5k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی آنتیب

112 ملک در
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب8 guests2 حمام جداگانه
8,900 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب8 guests2 حمام جداگانه
7,400 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب9 guests4 حمام جداگانه
4,400 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
4,400 € هفته ای
5 اتاق خواب11 guests4 حمام جداگانه
7,500 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
9,900 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
11,000 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
8,200 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
8,100 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
6,400 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
8,100 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب14 guests7 حمام جداگانه
4,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
9,400 € هفته ای
5 اتاق خواب8 guests5 حمام جداگانه
4,600 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests2 حمام جداگانه
3,500 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب
7,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
8,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
4,500 € هفته ای
مساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
12,500 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
12,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
6,000 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب12 guests3 حمام جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
25-1 در 112 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از