• еще ...
 • Poli Crysochous, پافوس, قبرس
همه موارد
2.8k – 37k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک Poli Crysochous

11 ملک در
9,500 € هفته ای
مساحت کل 100 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
7,200 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,100 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
5 اتاق خواب
9,800 € هفته ای
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
7,100 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
7,000 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,800 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
37,000 € هفته ای
مساحت کل 290 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 5,800 € هفته ای
5,800 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – Paphos (city), پافوس, قبرس. 2,500 € هفته ای
2,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 92 حمام جداگانه
ویلا – Paphos (city), پافوس, قبرس. 3,200 € هفته ای
3,200 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 5,600 € هفته ای
5,600 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
ویلا – Paphos (city), پافوس, قبرس. 5,800 € هفته ای
5,800 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 156 حمام جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Argaka, پافوس, قبرس. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 145 حمام جداگانه
ویلا – Kouklia, پافوس, قبرس. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 2,300 € هفته ای
2,300 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kouklia, پافوس, قبرس. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت کل 640 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,700 € هفته ای
1,700 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Paphos (city), پافوس, قبرس. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 775 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kathikas, پافوس, قبرس. 3,350 € هفته ای
3,350 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 21,000 € هفته ای
21,000 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Universal, Paphos (city), پافوس, قبرس. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 1,640 € هفته ای
1,640 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Chloraka, پافوس, قبرس. 8,400 € هفته ای
8,400 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,770 € هفته ای
1,770 € هفته ای
مساحت کل 510 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 92 مورد, صفحه 1 در 4
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از