• еще ...
 • پارالیمنی, Famagusta, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
2.2k – 3.6k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی پارالیمنی

5 ملک در
2,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
2,900 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 2,358 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,240 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,300 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به پارالیمنی

ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000 € هفته ای
3,000 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 3,400 € هفته ای
3,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
ویلا – Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس. 5,600 € هفته ای
5,600 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه11 guests
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,800 € هفته ای
2,800 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,350 € هفته ای
3,350 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,550 € هفته ای
4,550 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,400 € هفته ای
3,400 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 3,150 € هفته ای
3,150 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,020 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 3,300 € هفته ای
3,300 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 8,400 € هفته ای
8,400 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 2,650 € هفته ای
2,650 € هفته ای
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
7 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 7,700 € هفته ای
7,700 € هفته ای
6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 5,300 € هفته ای
5,300 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,150 € هفته ای
3,150 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000 € هفته ای
3,000 € هفته ای
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 7,500 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,050 € هفته ای
2,050 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 136 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از