خانه، ویلا،خانه روستایی
3.0k – 21k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی Primorje-Gorski Kotar County

32 ملک در
5,500 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Lovran, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,500 € هفته ای
5,200 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Crikvenica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,200 € هفته ای
4,600 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,600 € هفته ای
4,500 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Klenovica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,500 € هفته ای
5,800 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
Klenovica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,800 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل 460 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپاتیا, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
6,000 € هفته ای
5,600 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,600 € هفته ای
5,100 € هفته ای
مساحت کل 310 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,100 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Crikvenica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,800 € هفته ای
4,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Klenovica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,300 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل 236 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Mošćenička Draga, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,800 € هفته ای
4,100 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Vrbnik, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,100 € هفته ای
6,200 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
6,200 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل 390 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
6,500 € هفته ای
3,800 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Crikvenica, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
3,800 € هفته ای
7,600 € هفته ای
مساحت کل 390 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Ičići, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
7,600 € هفته ای
4,400 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Ika, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,400 € هفته ای
5,800 € هفته ای
مساحت کل 330 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپاتیا, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
5,800 € هفته ای
4,700 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,700 € هفته ای
4,400 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Rab, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,400 € هفته ای
4,950 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,950 € هفته ای
4,040 € هفته ای
مساحت کل 280 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,040 € هفته ای
4,040 € هفته ای
مساحت کل 170 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Novi Vinodolski, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,040 € هفته ای
4,600 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Malinska, Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
4,600 € هفته ای
7,200 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Primorje-Gorski Kotar County, کرواسی
7,200 € هفته ای
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.5% شروع درصد رهن از