• more ...
 • Western Asia
آپارتمان
79k – 5.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 5 خوابه فروشی در Western Asia

130 ملک در
4,181,000 €
مساحت کل 571 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
125,000 €
مساحت کل 245 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
4,187,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 180,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,340,000 €
مساحت کل 280 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,536,000 €
مساحت کل 400 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
159,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 44,326 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
713,000 €
مساحت کل 251 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
823,000 €
مساحت کل 320 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,295,000 €
مساحت کل 446 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
157,000 €
مساحت کل 182 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
266,000 €
مساحت کل 307 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
187,000 €
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
700,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
359,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
187,000 €
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
5,338,000 €
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
240,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
740,000 €
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,886,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,200,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
384,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
313,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,184,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
382,000 €
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
432,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 130 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از