• еще ...
 • دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
310k – 4.8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در دالاس

19 ملک در
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
850,000 $ 6,640 $ per m²
850,000 $
مساحت کل: 128 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
5 floor of 5
360,000 $ 2,352 $ per m²
360,000 $
مساحت کل: 153 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
568,000 $
568,000 $
مساحت کل: 205 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
439,000 $ 3,628 $ per m²
439,000 $
مساحت کل: 121 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
475,000 $ 3,145 $ per m²
475,000 $
مساحت کل: 151 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
615,000 $
615,000 $
مساحت کل: 222 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
784,000 $ 3,500 $ per m²
784,000 $
مساحت کل: 224 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
30 floor of 30
4,800,000 $ 10,169 $ per m²
4,800,000 $
مساحت کل: 472 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
22 floor
800,000 $ 4,848 $ per m²
800,000 $
مساحت کل: 165 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
10 floor
825,000 $ 3,767 $ per m²
825,000 $
مساحت کل: 219 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
350,000 $ 1,851 $ per m²
350,000 $
مساحت کل: 189 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
1,050,000 $ 7,720 $ per m²
1,050,000 $
مساحت کل: 136 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
310,000 $
310,000 $
مساحت کل: 337 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
450,000 $ 3,719 $ per m²
450,000 $
مساحت کل: 121 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
23 floor
499,000 $ 4,123 $ per m²
499,000 $
مساحت کل: 121 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
340,000 $
340,000 $
مساحت کل: 337 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
336,000 $ 2,000 $ per m²
336,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
1,550,000 $ 2,583 $ per m²
دالاس, Texas, ایالات متحده آمریکا
3,000,000 $ 8,771 $ per m²
3,000,000 $
مساحت کل: 342 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به دالاس

خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 750,000 $
750,000 $
مساحت کل: 294 متر مربعمساحت زمین: 567 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Texas, ایالات متحده آمریکا. 2,495,000 $
2,495,000 $
مساحت کل: 546 متر مربعمساحت زمین: 5,179 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 919,000 $
919,000 $
مساحت کل: 363 متر مربعمساحت زمین: 627 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 1,725,000 $
1,725,000 $
مساحت کل: 506 متر مربعمساحت زمین: 1,133 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 830,000 $
830,000 $
مساحت کل: 366 متر مربعمساحت زمین: 765 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 340,000 $
340,000 $
مساحت کل: 206 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Houston, Texas, ایالات متحده آمریکا. 619,000 $
619,000 $
مساحت کل: 317 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Texas, ایالات متحده آمریکا. 1,850,000 $
1,850,000 $
مساحت کل: 567 متر مربعمساحت زمین: 2,023 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 1,695,000 $
1,695,000 $
مساحت کل: 524 متر مربعمساحت زمین: 2,966 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 750,000 $
750,000 $
مساحت کل: 152 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Houston, Texas, ایالات متحده آمریکا. 300,000 $
300,000 $
مساحت کل: 173 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 1,350,000 $
1,350,000 $
مساحت کل: 456 متر مربعمساحت زمین: 822 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 2,500,000 $
2,500,000 $
مساحت کل: 396 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Houston, Texas, ایالات متحده آمریکا. 2,990,000 $
2,990,000 $
مساحت کل: 432 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 719,000 $
719,000 $
مساحت کل: 247 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Houston, Texas, ایالات متحده آمریکا. 389,000 $
389,000 $
مساحت کل: 181 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 349,000 $
349,000 $
مساحت کل: 206 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 849,000 $
849,000 $
مساحت کل: 227 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 2,500,000 $
2,500,000 $
مساحت کل: 606 متر مربعمساحت زمین: 2,794 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 1,095,000 $
1,095,000 $
مساحت کل: 558 متر مربعمساحت زمین: 874 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Houston, Texas, ایالات متحده آمریکا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 139 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 379,000 $
379,000 $
مساحت کل: 144 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 275,000 $
275,000 $
مساحت کل: 131 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 317,000 $
317,000 $
مساحت کل: 206 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Fort Worth, Texas, ایالات متحده آمریکا. 255,000 $
255,000 $
مساحت کل: 104 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 33 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از