ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
5.9M – 15.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز فروشی در Fisher Island Drive

5 ملک در
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 352 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$15,900,000
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$13,900,000
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,900,000
مساحت کل 333 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه

املاک مشابه در همین نزدیکی

ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,900,000
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $17,500,000
$17,500,000
مساحت کل 896 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,750,000
$4,750,000
مساحت کل 395 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,200,000
$2,200,000
مساحت کل 223 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,200,000
$4,200,000
مساحت کل 313 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $1,970,000
$1,970,000
مساحت کل 188 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,500,000
$3,500,000
مساحت کل 261 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,450,000
$5,450,000
مساحت کل 283 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $10,950,000
$10,950,000
مساحت کل 310 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,100,000
$6,100,000
مساحت کل 415 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,995,000
$3,995,000
مساحت کل 207 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,550,000
$5,550,000
مساحت کل 455 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,700,000
$3,700,000
مساحت کل 247 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,184,000
$3,184,000
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $1,865,000
$1,865,000
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,950,000
$5,950,000
مساحت کل 184 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,612,000
$2,612,000
مساحت کل 255 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,880,000
$2,880,000
مساحت کل 306 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $1,520,000
$1,520,000
مساحت کل 188 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $14,000,000
$14,000,000
مساحت کل 497 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,250,000
$3,250,000
مساحت کل 201 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $1,998,000
$1,998,000
مساحت کل 123 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,200,000
$3,200,000
مساحت کل 271 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $815,000
$815,000
مساحت کل 182 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2