خانه های بهم متصل
217k – 407k
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 217k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 217k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 217k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 217k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در Turkey near the Mediterranean Sea

7 ملک در
$275,000$328,000
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب
$322,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 386 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$407,000
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$306,000
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$217,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$306,000
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Muratpaşa, آنتالیا, ترکیه. $1,110,000
$1,110,000
مساحت کل 195 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $1,236,000
$1,236,000
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. Price on request
Price on request
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $222,000
$222,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $343,000
$343,000
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Mersin (city), Mersin, ترکیه. $77,000
$77,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $888,000
$888,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – محمودلار, آنتالیا, ترکیه. $243,000
$243,000
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $306,000
$306,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $930,000
$930,000
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $1,289,000
$1,289,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. $64,000
$64,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. $641,000
$641,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – Muratpaşa, آنتالیا, ترکیه. $412,000
$412,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 2,725 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – محمودلار, آنتالیا, ترکیه. $306,000
$306,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $285,000
$285,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب
ویلا – کمر, آنتالیا, ترکیه. $317,000
$317,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. $354,000
$354,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب
پنت‌هاوس ها – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $454,000
$454,000
مساحت کل 170 متر مربع4 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. $76,000
$76,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – محمودلار, آنتالیا, ترکیه. $159,000
$159,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. $70,000
$70,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. $507,000
$507,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $402,000
$402,000
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Antalya (city), آنتالیا, ترکیه. $824,000
$824,000
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 1217 مورد, صفحه 1 در 49
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Elena Levchenko
Elena Levchenko
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از