• more ...
 • Kadıköy, Istanbul, ترکیه
آپارتمان
290k – 1.4M
Price
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 290k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 290k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 290k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 290k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان فروشی از سازنده در Kadıköy

9 ملک در
$378,000
مساحت کل 88 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$950,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$868,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$825,000
مساحت کل 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,450,000
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$1,369,000
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$1,369,000
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$290,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب
5 days ago
$970,000
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $240,000
$240,000
مساحت کل 122 متر مربعمساحت زمین: 5,800 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $345,000
$345,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $300,000
$300,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $345,000
$345,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $345,000
$345,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $270,000
$270,000
مساحت کل 54 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $330,000
$330,000
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $300,000
$300,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $280,000
$280,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $245,000
$245,000
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $221,000
$221,000
مساحت کل 53 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $299,000
$299,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $299,000
$299,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $220,000
$220,000
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $890,000
$890,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $250,000
$250,000
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $250,000
$250,000
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $250,000
$250,000
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kartal, Istanbul, ترکیه. $220,000
$220,000
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $678,000
$678,000
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Üsküdar, Istanbul, ترکیه. $1,240,000
$1,240,000
مساحت کل 176 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Ümraniye, Istanbul, ترکیه. $1,000,000
$1,000,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $1,711,000
$1,711,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Ümraniye, Istanbul, ترکیه. $900,000
$900,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Ümraniye, Istanbul, ترکیه. $810,000
$810,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام های جداگانه
25-1 در 39 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از