خانه، ویلا،خانه روستایی
2.3M – 2.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$2,294,000
مساحت کل 1,551 متر مربعمساحت زمین: 987 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $2,308,000
$2,308,000
مساحت کل 957 متر مربعمساحت زمین: 1,551 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,384,000
$1,384,000
مساحت کل 614 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $618,000
$618,000
مساحت کل 337 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,078,000
$1,078,000
مساحت کل 575 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $700,000
$700,000
مساحت کل 421 متر مربعمساحت زمین: 1,025 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,245,000
$1,245,000
مساحت کل 535 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,967,000
$1,967,000
مساحت کل 450 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $890,000
$890,000
مساحت کل 369 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,220,000
$1,220,000
مساحت کل 434 متر مربعمساحت زمین: 317 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $915,000
$915,000
مساحت کل 514 متر مربعمساحت زمین: 790 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,280,000
$1,280,000
مساحت کل 536 متر مربعمساحت زمین: 781 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $590,000
$590,000
مساحت کل 456 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $665,000
$665,000
مساحت کل 337 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $2,490,000
$2,490,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,010,000
$1,010,000
مساحت کل 472 متر مربعمساحت زمین: 722 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,000,000
$1,000,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,960,000
$1,960,000
مساحت کل 1,000 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $2,120,000
$2,120,000
مساحت کل 987 متر مربعمساحت زمین: 1,551 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,670,000
$1,670,000
مساحت کل 680 متر مربعمساحت زمین: 1,017 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $660,000
$660,000
مساحت کل 456 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $855,000
$855,000
مساحت کل 405 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $600,000
$600,000
مساحت کل 438 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $476,000
$476,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,174,000
$1,174,000
مساحت کل 412 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,730,000
$1,730,000
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 403 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 56 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت