ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
269k – 269k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$269,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک و دارایی های مشابه

ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $408,000
$408,000
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $131,000
$131,000
مساحت کل 29 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $142,000
$142,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $269,000
$269,000
مساحت کل 113 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $455,000
$455,000
مساحت کل 113 متر مربعمساحت زمین: 27 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $225,000
$225,000
مساحت کل 62 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $345,000
$345,000
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $300,000
$300,000
مساحت کل 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $445,000
$445,000
مساحت کل 121 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $345,000
$345,000
مساحت کل 86 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $335,000
$335,000
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $180,000
$180,000
مساحت کل 53 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $265,000
$265,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $245,000
$245,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $230,000
$230,000
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $215,000
$215,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $495,000
$495,000
مساحت کل 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $235,000
$235,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $210,000
$210,000
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $285,000
$285,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $280,000
$280,000
مساحت کل 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $110,000
$110,000
مساحت کل 25 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $200,000
$200,000
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $280,000
$280,000
مساحت کل 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $295,000
$295,000
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 40 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت