• more ...
 • Rawai Beach, پوکت, تایلند
همه موارد
89k – 1.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک کنار دریا در Rawai Beach

50 ملک در
From $104,000
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $99,000
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$250,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب
$118,000
مساحت کل 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 230 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,239,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
$217,000
مساحت کل 150 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$490,000
مساحت کل 272 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$477,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 172 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$563,000
مساحت کل 206 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$775,000
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$237,000
مساحت کل 64 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$549,000
مساحت کل 447 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$143,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$461,000
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 453 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$462,000
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
From $79,000
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 557 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
$331,000
مساحت کل 185 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$481,000
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 453 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$690,000
مساحت کل 500 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$440,000
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 262 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$355,000
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 285 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$439,000
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 24 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$136,000
مساحت کل 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت