• more ...
 • Rawai, Mueang Phuket, پوکت, تایلند
خانه، ویلا،خانه روستایی
313k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$1,292,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
$490,000
مساحت کل 272 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$498,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 172 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$587,000
مساحت کل 206 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$809,000
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$572,000
مساحت کل 447 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$482,000
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$481,000
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 453 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$346,000
مساحت کل 185 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$502,000
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 453 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$765,000
مساحت کل 500 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$490,000
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 262 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$458,000
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$395,000
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 285 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$520,000
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 272 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$800,000
مساحت کل 339 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$945,000
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 360 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$337,000
مساحت کل 265 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$375,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$313,000
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 303 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $885,000
$885,000
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $2,140,000
$2,140,000
مساحت کل 324 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $340,000
$340,000
مساحت کل 220 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $7,630,000
$7,630,000
مساحت کل 2,300 متر مربعمساحت زمین: 1,148 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $5,787,000
$5,787,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Chalong, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $412,000
$412,000
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 289 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $1,604,000
$1,604,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $2,219,000
$2,219,000
مساحت کل 1,074 متر مربعمساحت زمین: 1,586 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Chalong, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $378,000
$378,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 690 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $1,160,000
$1,160,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $855,000
$855,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,146 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $1,770,000
$1,770,000
مساحت کل 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $7,600,000
$7,600,000
مساحت کل 2,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Wichit, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $2,410,000
$2,410,000
مساحت کل 740 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $939,000
$939,000
مساحت کل 420 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $405,000
$405,000
مساحت کل 323 متر مربعمساحت زمین: 504 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $1,330,000
$1,330,000
مساحت کل 323 متر مربعمساحت زمین: 808 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $349,000
$349,000
مساحت کل 234 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $5,627,000
$5,627,000
مساحت کل 982 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Chalong, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $352,000
$352,000
مساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $5,650,000
$5,650,000
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 982 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $1,800,000
$1,800,000
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $8,670,000
$8,670,000
مساحت کل 1,894 متر مربعمساحت زمین: 2,155 متر مربع3 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $400,000
$400,000
مساحت کل 134 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $370,000
$370,000
مساحت کل 191 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $1,370,000
$1,370,000
مساحت کل 191 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $617,000
$617,000
مساحت کل 279 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $535,000
$535,000
مساحت کل 228 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $1,130,000
$1,130,000
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت