• more ...
 • Kathu, پوکت, تایلند
آپارتمان
150k – 150k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای رهن بانک در Kathu

1 ملک در
$149,000
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
پنت‌هاوس ها – رم, لاتزیو, ایتالیا. $1,078,000
$1,078,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 53 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oba, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Azzano, لمباردی, ایتالیا. $564,000
$564,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 214 متر مربع
پنت‌هاوس ها – میلان, لمباردی, ایتالیا. $1,837,000
$1,837,000
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 65 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Sirmione, لمباردی, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – رم, لاتزیو, ایتالیا. $2,668,000
$2,668,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – میلان, لمباردی, ایتالیا. $1,047,000
$1,047,000
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – میلان, لمباردی, ایتالیا. $441,000
$441,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خرپشته – رم, لاتزیو, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – میلان, لمباردی, ایتالیا. $585,000
$585,000
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Batumi, آجارستان, گرجستان. $43,000
$43,000
مساحت کل 26 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Palermo, سیسیل, ایتالیا. $400,000
$400,000
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Palermo, سیسیل, ایتالیا. $328,000
$328,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – ورشو, Mazovia, لهستان. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 400 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Batumi, آجارستان, گرجستان. $75,000
$75,000
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – رم, لاتزیو, ایتالیا. $1,232,000
$1,232,000
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 79 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Palermo, سیسیل, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 37 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت