خانه، ویلا،خانه روستایی
675k – 5.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
1,085,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
970,000 €
مساحت کل 327 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,085,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 1,360 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,125,000 €
مساحت کل 302 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,900,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 517 متر مربعمساحت زمین: 823 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 503 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 762 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,240,000 €
مساحت کل 841 متر مربعمساحت زمین: 1,404 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,450,000 €
مساحت کل 547 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 953 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 345 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
675,000 €
مساحت کل 286 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 343 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
890,000 €
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 510 متر مربعمساحت زمین: 672 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,485,000 €
مساحت کل 465 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

خانه – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 3,602 متر مربعمساحت زمین: 6,002 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 1,890,000 €
1,890,000 €
مساحت کل 422 متر مربعمساحت زمین: 749 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Matadepera, کاتالونیا, اسپانیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 2,148 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – خیرونا (شهر), کاتالونیا, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 703 متر مربعمساحت زمین: 6,824 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 670 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 3,650,000 €
3,650,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 740 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Matadepera, کاتالونیا, اسپانیا. 1,485,000 €
1,485,000 €
مساحت کل 457 متر مربعمساحت زمین: 2,650 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 770,000 €
770,000 €
مساحت کل 302 متر مربعمساحت زمین: 802 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 1,325,000 €
1,325,000 €
مساحت کل 532 متر مربعمساحت زمین: 543 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Cerdanyola del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 433 متر مربعمساحت زمین: 1,764 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 424 متر مربعمساحت زمین: 712 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 15,000,000 €
15,000,000 €
مساحت کل 1,055 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Matadepera, کاتالونیا, اسپانیا. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Cugat del Vallès, کاتالونیا, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 605 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Matadepera, کاتالونیا, اسپانیا. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 264 متر مربعمساحت زمین: 1,316 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
کلبه کوهستانی – Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 364,000 €
364,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Matadepera, کاتالونیا, اسپانیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
کلبه کوهستانی – Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 435,000 €
435,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 856 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 472,000 €
472,000 €
مساحت کل 234 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
کلبه کوهستانی – Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 804 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
کلبه کوهستانی – خیرونا (شهر), کاتالونیا, اسپانیا. 259,000 €
259,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,055 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Tossa de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 570,000 €
570,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,350 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
کلبه کوهستانی – Sils, کاتالونیا, اسپانیا. 520,000 €
520,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – تاراگونا, کاتالونیا, اسپانیا. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 620 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 226 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از