• more ...
 • مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
آپارتمان
1.9M – 4.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 3 خوابه و استخردار در مایورکا

4 ملک در
1,860,000 €
مساحت کل 221 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,890,000 €
مساحت زمین: 20,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانهسود آوری 6.0 %
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,995,000 €
مساحت کل 299 متر مربعمساحت زمین: 435 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,480,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Cas Catala, جزایر بالئاری, اسپانیا. 12,000,000 €
12,000,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
کاخ – Bunyola, جزایر بالئاری, اسپانیا. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 137,000 متر مربع12 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,995,000 €
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,497,000 €
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Costa de la Calma, جزایر بالئاری, اسپانیا. 5,800,000 €
5,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 2,450 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peguera, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santanyí, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 19,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Bendinat, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 8,141 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,812 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Son Vida, پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 1,964 متر مربعمساحت زمین: 465 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Port d'Andratx, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 970 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – El Toro, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,910,000 €
1,910,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 439 متر مربعمساحت زمین: 1,266 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Bendinat, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,950,000 €
4,950,000 €
مساحت کل 525 متر مربعمساحت زمین: 1,004 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 608 متر مربعمساحت زمین: 61,888 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Peguera, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 868 متر مربعمساحت زمین: 1,531 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Marratxí, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت کل 13,966 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Bendinat, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,395,000 €
3,395,000 €
مساحت کل 415 متر مربعمساحت زمین: 1,773 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Cas Catala, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 721 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع9 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 427 متر مربعمساحت زمین: 1,310 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Ariany, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,655,000 €
2,655,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 14,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Costa de la Calma, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,565,000 €
1,565,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,425 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Peguera, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 2,100 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Calvia, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,785,000 €
1,785,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 1,370 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 48 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از