• more ...
 • Manggis, Bali, اندونزی
خانه، ویلا،خانه روستایی
4.8k – 11.8k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی Manggis

5 ملک در
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
$5,600 هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
$6,200 هفته ای
مساحت کل 680 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
$4,800 هفته ای
مساحت کل 2,100 متر مربعمساحت زمین: 2,100 متر مربع3 اتاق خواب

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Bali, اندونزی. $9,900 هفته ای
$9,900 هفته ای
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب12 مکان خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. $5,500 هفته ای
$5,500 هفته ای
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $4,300 هفته ای
$4,300 هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. $14,800 هفته ای
$14,800 هفته ای
مساحت کل 3,500 متر مربع9 اتاق خواب18 مکان خواب9 حمام های جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. $10,400 هفته ای
$10,400 هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع6 اتاق خواب12 مکان خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $5,300 هفته ای
$5,300 هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $7,500 هفته ای
$7,500 هفته ای
مساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $5,600 هفته ای
$5,600 هفته ای
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $6,700 هفته ای
$6,700 هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. $7,800 هفته ای
$7,800 هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. $6,000 هفته ای
$6,000 هفته ای
4 اتاق خواب9 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $3,900 هفته ای
$3,900 هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. $7,000 هفته ای
$7,000 هفته ای
7 اتاق خواب14 مکان خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $6,400 هفته ای
$6,400 هفته ای
مساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $4,000 هفته ای
$4,000 هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $5,900 هفته ای
$5,900 هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی. $4,200 هفته ای
$4,200 هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $6,700 هفته ای
$6,700 هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $4,100 هفته ای
$4,100 هفته ای
4 اتاق خواب9 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. $9,000 هفته ای
$9,000 هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. $10,000 هفته ای
$10,000 هفته ای
مساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $8,400 هفته ای
$8,400 هفته ای
مساحت زمین: 2,600 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $9,000 هفته ای
$9,000 هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. $4,100 هفته ای
$4,100 هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kuta, Bali, اندونزی. $6,600 هفته ای
$6,600 هفته ای
مساحت کل 352 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 96 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از