• еще ...
 • Manggis, Bali, اندونزی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
4.8k – 10.8k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
Manggis, Bali, اندونزی
5,600 $ هفته ای
5,600 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
Manggis, Bali, اندونزی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
Manggis, Bali, اندونزی
6,800 $ هفته ای
6,800 $ هفته ای
مساحت کل 680 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
4,800 $ هفته ای
4,800 $ هفته ای
مساحت کل: 2,100 متر مربعمساحت زمین: 2,100 متر مربع3 اتاق خواب

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Badung, اندونزی. 2,900 $ هفته ای
2,900 $ هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب مکان خواب 42 حمام جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. 11,500 $ هفته ای
11,500 $ هفته ای
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. 7,000 $ هفته ای
7,000 $ هفته ای
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. 14,800 $ هفته ای
14,800 $ هفته ای
مساحت کل 3,500 متر مربع9 اتاق خواب مکان خواب 189 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 5,200 $ هفته ای
5,200 $ هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 7,500 $ هفته ای
7,500 $ هفته ای
مساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. 11,700 $ هفته ای
11,700 $ هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 6,100 $ هفته ای
6,100 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 5,600 $ هفته ای
5,600 $ هفته ای
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 7,400 $ هفته ای
7,400 $ هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,000 $ هفته ای
6,000 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. 6,900 $ هفته ای
6,900 $ هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. 10,600 $ هفته ای
10,600 $ هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,900 $ هفته ای
3,900 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی. 4,200 $ هفته ای
4,200 $ هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,700 $ هفته ای
6,700 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 5,900 $ هفته ای
5,900 $ هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,400 $ هفته ای
6,400 $ هفته ای
مساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 4,100 $ هفته ای
4,100 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 4,800 $ هفته ای
4,800 $ هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
ویلا – Jimbaran, Bali, اندونزی. 11,400 $ هفته ای
11,400 $ هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Bali, اندونزی. 10,000 $ هفته ای
10,000 $ هفته ای
مساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی. 10,900 $ هفته ای
10,900 $ هفته ای
مساحت زمین: 2,600 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 9,000 $ هفته ای
9,000 $ هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,100 $ هفته ای
4,100 $ هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
25-1 در 124 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از