خانه های بهم متصل
1.2k – 2.3k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های بهم متصل پروونس آلپ کوت دازور

7 ملک در
2,000 € هفته ای
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,180 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,770 € هفته ای
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,380 € هفته ای
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,760 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,210 € هفته ای
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,300 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به پروونس آلپ کوت دازور

ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 6,800 € هفته ای
6,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 9,800 € هفته ای
9,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل: 630 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 3,200 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – کروآزت, Cannes, کوت دازور, فرانسه. 13,200 € هفته ای
13,200 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 8,900 € هفته ای
8,900 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 7,400 € هفته ای
7,400 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,400 € هفته ای
4,400 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,400 € هفته ای
4,400 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 114 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 7,500 € هفته ای
7,500 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,900 € هفته ای
9,900 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 11,100 € هفته ای
11,100 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 8,200 € هفته ای
8,200 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 6,400 € هفته ای
6,400 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,400 € هفته ای
9,400 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 85 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,600 € هفته ای
4,600 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,750 € هفته ای
4,750 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Fréjus, کوت دازور, فرانسه. 11,200 € هفته ای
11,200 € هفته ای
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
25-1 در 960 مورد, صفحه 1 در 39
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از