• еще ...
 • Kainuu, فنلاند
همه موارد
2.4k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
2,600 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه10 guests
2,360 € هفته ای
مساحت کل: 188 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,100 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,360 € هفته ای
مساحت کل: 188 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
12,200 € هفته ای
مساحت کل: 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,840 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,800 € هفته ای
مساحت کل: 280 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,960 € هفته ای
مساحت کل: 127 متر مربع4 اتاق خواب
4,300 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Raseborg, Uusimaa, فنلاند. 3,400 € هفته ای
3,400 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
 دو خانه بهم متصل – Kittilä, Lapland, فنلاند. 2,700 € هفته ای
2,700 € هفته ای
مساحت کل: 155 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Jämsä, Central Finland, فنلاند. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 208 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Jämsä, Central Finland, فنلاند. 6,600 € هفته ای
6,600 € هفته ای
مساحت کل: 254 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 1,500 € هفته ای
1,500 € هفته ای
مساحت کل: 163 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kirkkonummi, Uusimaa, فنلاند. 2,100 € هفته ای
2,100 € هفته ای
مساحت کل: 112 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 3,000 € هفته ای
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 191 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Lieksa, North Karelia, فنلاند. 1,770 € هفته ای
1,770 € هفته ای
مساحت کل: 172 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Savonlinna, South Savo, فنلاند. 1,870 € هفته ای
1,870 € هفته ای
مساحت کل: 138 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kirkkonummi, Uusimaa, فنلاند. 2,230 € هفته ای
2,230 € هفته ای
مساحت کل: 310 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Inari, Lapland, فنلاند. 1,770 € هفته ای
1,770 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 2,570 € هفته ای
2,570 € هفته ای
مساحت کل: 178 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Savitaipale, South Karelia, فنلاند. 2,330 € هفته ای
2,330 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Pirkanmaa, فنلاند. 1,840 € هفته ای
1,840 € هفته ای
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kirkkonummi, Uusimaa, فنلاند. 3,000 € هفته ای
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kouvola, Kymenlaakso, فنلاند. 2,550 € هفته ای
2,550 € هفته ای
مساحت کل: 155 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Inari, Lapland, فنلاند. 2,460 € هفته ای
2,460 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 1,160 € هفته ای
1,160 € هفته ای
مساحت کل: 145 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Mäntyharju, South Savo, فنلاند. 2,600 € هفته ای
2,600 € هفته ای
مساحت کل: 280 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Lieksa, North Karelia, فنلاند. 2,230 € هفته ای
2,230 € هفته ای
مساحت کل: 141 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Asikkala, Paijanne Tavastia, فنلاند. 2,570 € هفته ای
2,570 € هفته ای
مساحت کل: 179 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 700 متر مربع13 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kuusamo, North Ostrobothnia, فنلاند. 3,100 € هفته ای
3,100 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Salo, South-West Finland, فنلاند. 2,550 € هفته ای
2,550 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Central Finland, فنلاند. 2,500 € هفته ای
2,500 € هفته ای
مساحت کل: 304 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 86 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1% شروع درصد رهن از