• more ...
 • Funchal, مادیرا, پرتغال
خانه، ویلا،خانه روستایی
399k – 8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 3,620 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
985,000 €
مساحت کل 770 متر مربعمساحت زمین: 770 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل 578 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 559 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 627 متر مربعمساحت زمین: 627 متر مربع5 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
7,950,000 €
مساحت کل 20,000 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع4 حمام های جداگانه
2 months ago
2,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,060 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
730,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
399,000 €
مساحت کل 253 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
460,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
625,000 €
مساحت کل 411 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع
995,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 887 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 741 متر مربعمساحت زمین: 3,620 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – مادیرا, پرتغال. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Estreito da Calheta, مادیرا, پرتغال. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 3,434 متر مربعمساحت زمین: 3,434 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 176 متر مربعمساحت زمین: 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 184 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 486 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت زمین: 731 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 521 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت زمین: 8,860 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,595,000 €
1,595,000 €
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 352 متر مربعمساحت زمین: 2,896 متر مربع6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل 334 متر مربعمساحت زمین: 3,230 متر مربع6 حمام های جداگانه
ویلا – São Brás de Alportel, فارو (پرتغال), پرتغال. 695,000 €
695,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 3,496 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 154 متر مربعمساحت زمین: 1,425 متر مربع1 حمام جداگانه
زمین کشاورزی – Setubal (city), Setubal, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 702 متر مربعمساحت زمین: 10,144 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 3,350,000 €
3,350,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – São Brás de Alportel, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 3,293 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,390,000 €
1,390,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 345 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Tavira, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 231 متر مربعمساحت زمین: 947 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 464 متر مربعمساحت زمین: 2,202 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Setubal (city), Setubal, پرتغال. 710,000 €
710,000 €
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Santarem, Alentejo Region, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 1,500 متر مربعمساحت زمین: 45,000 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 1,188 متر مربعمساحت زمین: 2,780 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Tavira, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 389 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
25-1 در 133 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از