• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 1.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
1,500,000 €
مساحت کل 536 متر مربعمساحت زمین: 525 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 799,000 €
799,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 1,625 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 700,000 €
700,000 €
مساحت کل 296 متر مربعمساحت زمین: 989 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 520,000 €
520,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 570 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 249 متر مربعمساحت زمین: 590 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 355 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 341 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 642,000 €
642,000 €
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 404 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 308 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 375 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 350 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 220 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 259 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 297 متر مربعمساحت زمین: 4,488 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 900,000 €
900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 973 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Ljuta, کوتور, مونته نگرو. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 324 متر مربعمساحت زمین: 676 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 350 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 282 متر مربعمساحت زمین: 514 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – Orahovac, کوتور, مونته نگرو. 960,000 €
960,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 433 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 326 متر مربعمساحت زمین: 642 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 1,070,000 €
1,070,000 €
مساحت کل 454 متر مربعمساحت زمین: 457 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 1,625 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از