• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 3 خوابه در Dobrota برای فروش

2 ملک در
1,500,000 €
مساحت کل 360 متر مربع5 اتاق خواب
1,600,000 €
مساحت کل 145 متر مربع4 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Strp, کوتور, مونته نگرو. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 381 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 510 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 585 متر مربعمساحت زمین: 941 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 555 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 479 متر مربعمساحت زمین: 3,711 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,770,000 €
1,770,000 €
مساحت کل 113 متر مربعمساحت زمین: 221 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 1,579 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 1,830 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 294 متر مربعمساحت زمین: 474 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Risan, کوتور, مونته نگرو. 3,250,000 €
3,250,000 €
مساحت کل 554 متر مربعمساحت زمین: 685 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 496 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Muo, کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 575 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 355 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 341 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 713 متر مربع4 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,670,000 €
1,670,000 €
مساحت کل 174 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 215 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 1,579 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 1,150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 479 متر مربعمساحت زمین: 3,711 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 1,830 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 39 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از