• more ...
 • بار, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه های بهم متصل
110k – 150k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در بار

2 ملک در
150,000 €
مساحت کل 132 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
110,000 €
مساحت کل 122 متر مربعمساحت زمین: 270 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
زمین تجاری – بار, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت زمین: 770 متر مربع
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 158,000 €
158,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 780 متر مربع
ویلا – بار, مونته نگرو. 268,000 €
268,000 €
مساحت کل 585 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 106 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل 350 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 390 متر مربع
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 5,000 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 108,000 €
108,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 233 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع10 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – بار, مونته نگرو. 129,000 €
129,000 €
مساحت کل 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 530,000 €
530,000 €
مساحت کل 564 متر مربعمساحت زمین: 408 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل 1,244 متر مربع20 اتاق خواب20 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 182,000 €
182,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 541 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بار, مونته نگرو. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 660 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 115 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از