• more ...
 • Canggu, بادونگ, اندونزی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
115k – 224k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Canggu

12 ملک در
$160,000
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 68 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$145,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$150,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$140,000
مساحت کل 40 متر مربعمساحت زمین: 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$150,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$220,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$175,000
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$219,000
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$126,000
مساحت کل 48 متر مربعمساحت زمین: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$115,000
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 68 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$223,000
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$148,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 78 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Kerobokan, بالی, اندونزی. $279,000
$279,000
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Kerobokan, بالی, اندونزی. $175,000
$175,000
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – بادونگ, اندونزی. $610,000
$610,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بادونگ, اندونزی. $385,000
$385,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $674,000
$674,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بادونگ, اندونزی. $180,000
$180,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Ubud, بالی, اندونزی. $260,000
$260,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Pererenan, بادونگ, اندونزی. $660,000
$660,000
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 283 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $656,000
$656,000
مساحت کل 491 متر مربعمساحت زمین: 370 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – بادونگ, اندونزی. $2,696,000
$2,696,000
مساحت کل 685 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $799,000
$799,000
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Ubud, بالی, اندونزی. $490,000
$490,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $250,000
$250,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Jalan Umalas, بادونگ, اندونزی. $895,000
$895,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 430 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $490,000
$490,000
مساحت کل 167 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $311,000
$311,000
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 165 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $608,000
$608,000
مساحت کل 296 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $145,000
$145,000
مساحت کل 83 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $96,000
$96,000
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $2,005,000
$2,005,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,352 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $285,000
$285,000
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 295 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بالی, اندونزی. $875,000
$875,000
مساحت کل 666 متر مربعمساحت زمین: 1,640 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $790,000
$790,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $257,000
$257,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $160,000
$160,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 358 مورد, صفحه 1 در 15