• more ...
 • بادونگ, اندونزی
آپارتمان
115k – 285k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان فروشی از سازنده در بادونگ

22 ملک در
$220,000
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$149,000
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$152,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5 days ago
$159,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$150,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$150,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$150,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5 days ago
$120,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
$120,000
مساحت کل 62 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
$119,000
مساحت کل 62 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$120,000
مساحت کل 49 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$175,000
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$275,000
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
$150,000
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$285,000
مساحت کل 153 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
$175,000
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$115,000
مساحت کل 68 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$224,000
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
$159,000
مساحت کل 78 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
$125,000
مساحت کل 1,120 متر مربعمساحت زمین: 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$125,000
مساحت کل 1,120 متر مربعمساحت زمین: 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$161,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 78 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – بادونگ, اندونزی. $663,000
$663,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $2,143,000
$2,143,000
مساحت کل 870 متر مربعمساحت زمین: 1,283 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Jalan Umalas, بادونگ, اندونزی. $895,000
$895,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 430 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – بادونگ, اندونزی. $196,000
$196,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $733,000
$733,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $140,000
$140,000
مساحت کل 83 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Pererenan, بادونگ, اندونزی. $380,000
$380,000
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 283 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $175,000
$175,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $250,000
$250,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Pererenan, بادونگ, اندونزی. $380,000
$380,000
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 283 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $799,000
$799,000
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $385,000
$385,000
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 177 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $733,000
$733,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $250,000
$250,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $2,181,000
$2,181,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,352 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $790,000
$790,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Jalan Umalas, بادونگ, اندونزی. $895,000
$895,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 430 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $790,000
$790,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $280,000
$280,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – سمینیاک, بالی, اندونزی. $175,000
$175,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $790,000
$790,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $339,000
$339,000
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 165 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Canggu, بادونگ, اندونزی. $503,000
$503,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Pererenan, بادونگ, اندونزی. $678,000
$678,000
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Tibubeneng, بادونگ, اندونزی. $2,181,000
$2,181,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,352 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 152 مورد, صفحه 1 در 6