• more ...
 • Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
100k – 330k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
190,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
185,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
128,000 €
مساحت کل 94 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
128,000 €
مساحت کل 94 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
122,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
240,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 186 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
133,000 €
مساحت کل 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
250,000 €
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
185,000 €
مساحت کل 99 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
250,000 €
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
190,000 €
مساحت کل 99 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
110,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
135,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
100,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 144 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 1,316 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Palaio Faliro, آتیکا, یونان. 285,000 €
285,000 €
مساحت کل 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Nafplio, پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 60 متر مربعمساحت زمین: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Nafplio, پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 780,000 €
780,000 €
مساحت کل 161 متر مربعمساحت زمین: 693 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 108,000 €
108,000 €
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Polychrono, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 142,000 €
142,000 €
مساحت کل 621 متر مربعمساحت زمین: 687 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Polychrono, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 123,000 €
123,000 €
مساحت کل 621 متر مربعمساحت زمین: 680 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kalamata, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 399,000 €
399,000 €
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Agia Pelagia, کرت, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 149,000 €
149,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 749,000 €
749,000 €
مساحت کل 161 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 144,000 €
144,000 €
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vari, آتیکا, یونان. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 318 متر مربعمساحت زمین: 307 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 1,604 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Chaniotis, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 222 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Sozopoli, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل 51 متر مربعمساحت زمین: 99 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کالیته‌آ, آتیکا, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از