خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 4.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
3,800,000 €
مساحت کل 378 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 642 متر مربعمساحت زمین: 4,014 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,950,000 €
مساحت کل 583 متر مربعمساحت زمین: 4,356 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,000,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,800,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 4,026 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 325 متر مربعمساحت زمین: 3,934 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,800,000 €
مساحت کل 623 متر مربعمساحت زمین: 4,125 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,300 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 9,400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
3,830,000 €
مساحت کل 502 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب
1,800,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
598,000 €
مساحت کل 174 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Sitia, کرت, یونان. 4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 2,780 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 6,312 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کرت, یونان. 1,290,000 €
1,290,000 €
مساحت کل 398 متر مربعمساحت زمین: 2,890 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lasithi, کرت, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 175 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Makry Gialos, کرت, یونان. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Ammoudara, کرت, یونان. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 4,062 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Agia Pelagia, کرت, یونان. 1,462,000 €
1,462,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 3,250 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Agia Pelagia, کرت, یونان. 1,528,000 €
1,528,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 3,400 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Agia Pelagia, کرت, یونان. 2,080,000 €
2,080,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 4,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – هراکلیون, کرت, یونان. 930,000 €
930,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – هراکلیون, کرت, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 6,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. 1,380,000 €
1,380,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Agios Nikolaos (Crete), کرت, یونان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 415 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Lasithi, کرت, یونان. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Lasithi, کرت, یونان. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Rethimnon, کرت, یونان. 860,000 €
860,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – خانیا, Chania, کرت, یونان. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 48 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از