• more ...
 • جزایر اژه, یونان
کلبه های کوهستانی
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
300k – 300k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کلبه چوبی فروشی در جزایر اژه

1 ملک در
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
دو خانه بهم چسبیده – جزایر اژه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – جزایر اژه, یونان. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – رودس, جزایر اژه, یونان. 700,000 €
700,000 €
مساحت کل 340 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 507 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Naxos, جزایر اژه, یونان. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 99 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 435 متر مربعمساحت زمین: 4,117 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 1,325,000 €
1,325,000 €
مساحت کل 277 متر مربعمساحت زمین: 8,300 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 880 متر مربعمساحت زمین: 4,438 متر مربع14 اتاق خواب13 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,820,000 €
1,820,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 230,000 €
230,000 €
مساحت کل 268 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – رودس, جزایر اژه, یونان. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 1,120 متر مربعمساحت زمین: 22,257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,500,000 €
1,500,000 €
6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – جزایر اژه, یونان. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Naxos, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santorini, جزایر اژه, یونان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 80,100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 57 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از