یک گروه واحد مسکونی – North Rhine-Westphalia, آلمان

دریافت عکس در صورت لزوم

یک گروه واحد مسکونی – North Rhine-Westphalia, آلمان

ارسال درخواست
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
مساحت کل: 647 متر مربع سود آوری: 4.2 % ساخت 2000
ارسال درخواست
ویژگی های خاص
 • سود خالص: 72,019 €
 • موجر 100 % از مساحت
 • مخارج دفتر ثبت اسناد : 2.0 %
 • مالیات کسب: 6.5 %
 • دستمزد مشاورین املاک: 3.6 %

محل و امکانات نزدیک

سوپرمارکت
مدرسه
کافه و رستوران
بیمارستان
فرودگاه
رد
آگهی های مشابه

We select ads that may interest you.

درخواست برای این یک گروه واحد مسکونی
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از