سوپرمارکت – اشتوتگارت, بادن-وورتمبرگ, آلمان

دریافت عکس در صورت لزوم

سوپرمارکت – اشتوتگارت, بادن-وورتمبرگ, آلمان

ارسال درخواست
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
سود آوری: 6.0 % ساخت 2004
ارسال درخواست
ویژگی های خاص
 • سود خالص: 144,000 €
 • مساحت زمین: 6,070 متر مربع
 • ساختمان 1- طبقه
 • موجر 100 % از مساحت
 • تعداد پارکینگ ها: 125
 • مساحت قابل اجاره: 1,210 متر مربع
 • مخارج دفتر ثبت اسناد : 1.5 %
 • مالیات کسب: 6.0 %
 • دستمزد مشاورین املاک: 7.1 %
 • مغازه های خابانی

محل و امکانات نزدیک

سوپرمارکت
مدرسه
کافه و رستوران
بیمارستان
فرودگاه
رد
آگهی های مشابه

We select ads that may interest you.

درخواست برای این سوپرمارکت
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از