خانه، ویلا،خانه روستایی
80k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 5 خوابه فروشی در تفلیس

82 ملک در
$1,200,000
مساحت کل 538 متر مربعمساحت زمین: 1,481 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,600,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 422 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$2,500,000
مساحت کل 1,500 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
$450,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,217 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,500,000
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$700,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
$1,000,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$378,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$95,000
مساحت کل 185 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$800,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,238 متر مربع9 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
$240,000
مساحت کل 800 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$2,000,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$400,000
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 485 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
$290,000
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
$850,000
مساحت کل 1,250 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$700,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,000,000
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 413 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$195,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 468 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$650,000
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$160,000
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$620,000
مساحت کل 950 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,600,000
مساحت کل 653 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 82 مورد, صفحه 1 در 4