• еще ...
 • ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
3.2M – 7.8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,000,000 €
7,000,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 2,311 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,850,000 €
7,850,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 415 متر مربعمساحت زمین: 1,819 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به ویلفرانش سور مر

ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 2,152 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Vallauris, کوت دازور, فرانسه. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 377 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,198,000 €
1,198,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Golf Juan, پروونس آلپ کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – نیس, کوت دازور, فرانسه. 1,699,000 €
1,699,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 3,423 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 1,480 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 336 متر مربعمساحت زمین: 1,830 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,060,000 €
1,060,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – بیو آلپ ماریتیم, کوت دازور, فرانسه. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,095 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Roquefort-les-Pins, کوت دازور, فرانسه. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – گراس, کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 21,600 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Ramatyuel, کوت دازور, فرانسه. 4,990,000 €
4,990,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – سن تروپه, کوت دازور, فرانسه. 12,000,000 €
12,000,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Montauroux, کوت دازور, فرانسه. 2,395,000 €
2,395,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – گراس, کوت دازور, فرانسه. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 477 متر مربعمساحت زمین: 5,100 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Peymeinade, کوت دازور, فرانسه. 1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 480 متر مربعمساحت زمین: 3,900 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – ازا, کوت دازور, فرانسه. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 8,600 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Mandelieu-la-Napoule, کوت دازور, فرانسه. 6,400,000 €
6,400,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 3,332 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Muan-Sarthe, کوت دازور, فرانسه. 1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,495,000 €
2,495,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,495,000 €
3,495,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 2,320 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – La Roquette-sur-Siagne, کوت دازور, فرانسه. 3,495,000 €
3,495,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 2,320 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 203 مورد, صفحه 1 در 8
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از