• еще ...
 • ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
3.5M – 6.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,012 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,551 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
6,500,000 €
6,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به ویلفرانش سور مر

ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 2,750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,580,000 €
1,580,000 €
مساحت کل 236 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 333 متر مربعمساحت زمین: 4,750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 4,950,000 €
4,950,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 6,845 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 3,350,000 €
3,350,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – La Turbie, کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,510 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 6,200 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – نیس, کوت دازور, فرانسه. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,390 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – گراس, کوت دازور, فرانسه. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 2,585 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – نیس, کوت دازور, فرانسه. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 2,795,000 €
2,795,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Golf Juan, پروونس آلپ کوت دازور, فرانسه. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cimiez, نیس, کوت دازور, فرانسه. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 2,503 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Saint-Paul-de-Vence, کوت دازور, فرانسه. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 408 متر مربعمساحت زمین: 3,460 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – نیس, کوت دازور, فرانسه. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,455 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – تیول سورمیر, کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,613 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Chateauneuf-Grasse, کوت دازور, فرانسه. 2,990,000 €
2,990,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 6,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Saint-Paul-de-Vence, کوت دازور, فرانسه. 6,500,000 €
6,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – کن, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 362 متر مربعمساحت زمین: 3,060 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 412 مورد, صفحه 1 در 17
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از