• more ...
 • موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه های بهم متصل
1.6M – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,600,000 €
4,600,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 497 متر مربعمساحت زمین: 2,840 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,980,000 €
2,980,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 3,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,870,000 €
1,870,000 €
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 3,870 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 2,320 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت زمین: 2,982 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,600,000 €
4,600,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت زمین: 2,790 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,750,000 €
2,750,000 €
مساحت زمین: 2,320 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,980,000 €
2,980,000 €
مساحت زمین: 1,800 متر مربع7 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت زمین: 2,160 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,270,000 €
2,270,000 €
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,750,000 €
4,750,000 €
مساحت زمین: 2,134 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت زمین: 1,157 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت زمین: 1,817 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,890,000 €
2,890,000 €
مساحت زمین: 8,260 متر مربع8 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,490,000 €
2,490,000 €
مساحت زمین: 1,920 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 112 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از