• more ...
 • موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه های بهم متصل
750k – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در موگینز(فرانسه)

3 ملک در
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,600,000 €
4,600,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 497 متر مربعمساحت زمین: 2,840 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,980,000 €
2,980,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 3,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,870,000 €
1,870,000 €
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 3,870 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,060,000 €
1,060,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت زمین: 2,982 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 2,320 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,295,000 €
1,295,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,600,000 €
4,600,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,750,000 €
2,750,000 €
مساحت زمین: 2,320 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت زمین: 2,790 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,270,000 €
2,270,000 €
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,980,000 €
2,980,000 €
مساحت زمین: 1,800 متر مربع7 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت زمین: 2,160 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت زمین: 1,157 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 4,750,000 €
4,750,000 €
مساحت زمین: 2,134 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – موگینز(فرانسه), کوت دازور, فرانسه. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت زمین: 1,817 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 127 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از