• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
135k – 8.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

پیش خرید املاک در دنیا

66 ملک در
1,085,000 €
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 261 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,600,000 €
مساحت کل: 214 متر مربعمساحت زمین: 763 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,099,000 €
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 254 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
999,000 €
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 236 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,092,000 €
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 311 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
308,000 $
مساحت کل: 385 متر مربعمساحت زمین: 544 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
699,000 €
مساحت کل: 224 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
405,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,087,000 €
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,790 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
726,000 $
مساحت کل: 475 متر مربع4 اتاق خواب
904,000 $
مساحت کل: 525 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 913 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,910,000 €
مساحت کل: 530 متر مربعمساحت زمین: 1,520 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 226 متر مربعمساحت زمین: 552 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
375,000 €
مساحت کل: 161 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 515 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,390,000 €
مساحت کل: 413 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,390,000 $
مساحت کل: 232 متر مربعمساحت زمین: 1,261 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
279,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب
8,995,000 $
مساحت کل: 576 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,200,000 $
مساحت کل: 498 متر مربعمساحت زمین: 975 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,979,000 $
مساحت کل: 842 متر مربعمساحت زمین: 4,897 متر مربع10 اتاق خواب11 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
707,000 €
مساحت کل: 396 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 66 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از