• more ...
 • Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 4.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 2 خوابه در Coral Bay برای فروش

17 ملک در
1,852,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,872,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,872,000 €
8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1,786,000 €
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,250,000 €
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,944,000 €
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,852,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,872,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,530,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,220,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,969,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,760,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,611,000 €
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,060,000 €
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,699 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,760,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
4,840,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 372 متر مربعمساحت زمین: 2,960 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,148 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 2,699 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 294 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 341 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,650,000 €
3,650,000 €
مساحت کل 523 متر مربعمساحت زمین: 8,300 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 4,830,000 €
4,830,000 €
مساحت کل 1,372 متر مربعمساحت زمین: 2,319 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 131 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,785,000 €
1,785,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 876 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 131 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,854,000 €
1,854,000 €
مساحت کل 408 متر مربعمساحت زمین: 1,151 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 131 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 333 متر مربعمساحت زمین: 18,601 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 333 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 526 متر مربعمساحت زمین: 3,006 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 5,381 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,795,000 €
1,795,000 €
مساحت کل 462 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,864,000 €
1,864,000 €
مساحت کل 532 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 523 متر مربعمساحت زمین: 8,300 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
25-1 در 33 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از