• more ...
 • Limassol Marina, Limassol (city), لیماسول, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
431k – 8.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
1,500,000 €
مساحت کل 117 متر مربعمساحت زمین: 137 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 184 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,900,000 €
مساحت کل 239 متر مربعمساحت زمین: 205 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,750,000 €
مساحت کل 284 متر مربعمساحت زمین: 616 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
8,250,000 €
مساحت کل 531 متر مربعمساحت زمین: 703 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
980,000 €
مساحت کل 226 متر مربعمساحت زمین: 745 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,250,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 249 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,250,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع3 اتاق خواب
6,200,000 €
مساحت کل 221 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب
6,850,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 577 متر مربع4 اتاق خواب
3,350,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 292 متر مربع3 اتاق خواب
6,300,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 396 متر مربع4 اتاق خواب
3,600,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 229 متر مربع3 اتاق خواب
2,950,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 207 متر مربع3 اتاق خواب
5,900,000 €
مساحت کل 221 متر مربعمساحت زمین: 488 متر مربع4 اتاق خواب
8,600,000 €
مساحت کل 291 متر مربعمساحت زمین: 703 متر مربع4 اتاق خواب
7,500,000 €
مساحت کل 284 متر مربعمساحت زمین: 616 متر مربع4 اتاق خواب
7,700,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 644 متر مربع4 اتاق خواب
3,400,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 260 متر مربع3 اتاق خواب
5,800,000 €
مساحت کل 221 متر مربعمساحت زمین: 440 متر مربع4 اتاق خواب
8,200,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 646 متر مربع4 اتاق خواب
6,950,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 575 متر مربع4 اتاق خواب
8,250,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 703 متر مربع4 اتاق خواب
3,250,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 273 متر مربع3 اتاق خواب
2,900,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 205 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 36 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از