• more ...
 • Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
2.5M – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
2,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 3,700,000 €
3,700,000 €
مساحت کل 261 متر مربعمساحت زمین: 1,325 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 154 متر مربعمساحت زمین: 601 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 7,500 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 2,358 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 1,123 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 289 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 312 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,995,000 €
3,995,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 6,695 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 291 متر مربعمساحت زمین: 1,320 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 404 متر مربعمساحت زمین: 1,363 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 281 متر مربعمساحت زمین: 1,224 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,395,000 €
2,395,000 €
مساحت کل 764 متر مربعمساحت زمین: 3,350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 204 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 850,000 €
850,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 1,680 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Famagusta, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 700,000 €
700,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,660 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Famagusta, قبرس. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 287 متر مربعمساحت زمین: 491 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Famagusta, قبرس. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 287 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 35 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از