خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 3 خوابه در قبرس برای فروش, صفحه 5

880 ملک در
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 895 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,100,000 €
مساحت کل 318 متر مربعمساحت زمین: 703 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 3,896 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,962,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,010 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 810 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,100,000 €
مساحت کل 585 متر مربعمساحت زمین: 1,770 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,700,000 €
مساحت کل 1,050 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 2,699 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,200,000 €
مساحت کل 655 متر مربعمساحت زمین: 995 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
5,150,000 €
مساحت زمین: 3,294 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,700,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,200,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 7,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,999,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,200,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,069 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 452 متر مربعمساحت زمین: 938 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,550,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 587 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 292 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,344 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 590 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 1,634 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
125-101 در 880 مورد, صفحه 5 در 35
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از