• more ...
 • Quang Nam, ویتنام
همه موارد
3.1M – 3.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در Quang Nam

1 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$3,141,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2010

املاک مشابه نزدیک به Quang Nam

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$1,876,000
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
$61,908
منظقه
سال ساخت
2021
$1,642,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
$63,982
منظقه
سال ساخت
2022
$1,815,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$77,865
منظقه
سال ساخت
2022
$1,822,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$78,468
منظقه
سال ساخت
2022
$3,199,000
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
$253,514
منظقه
سال ساخت
2007
$25,955,000
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
$891,100
منظقه
3,900 متر مربع
سال ساخت
2021
$45,270,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
$2,040,181
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
$12,676,000
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
$560,144
منظقه
1,626 متر مربع
سال ساخت
2019
$3,787,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
$151,467
منظقه
379 متر مربع
سال ساخت
$3,320,000
$3,622,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$181,081
منظقه
720 متر مربع
سال ساخت
2017
$9,974,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
$7,002,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
$24,989,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
$4,648,000
سودمندی
2.9%
درآمد مطلق
$135,473
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
1905
$2,897,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
$87,281
منظقه
791 متر مربع
سال ساخت
1914
$1,811,000
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
$105,751
منظقه
1,334 متر مربع
سال ساخت
2004
$3,561,000
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
$121,766
منظقه
1,094 متر مربع
سال ساخت
1900
$8,209,000
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
$272,829
منظقه
1,896 متر مربع
سال ساخت
1900
$9,054,000
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
$716,194
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
$5,614,000
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
$199,141
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
$6,519,000
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
$96,577
منظقه
1,469 متر مربع
سال ساخت
1900
$3,380,000
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
$51,137
منظقه
789 متر مربع
سال ساخت
1880
$6,941,000
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
$489,110
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
$13,038,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$660,975
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1976
$14,486,000
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
$659,280
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
25-1 در 3207 مورد, صفحه 1 در 129
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 7% شروع درصد رهن از