فروشگاه – لس آنجلس, کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا

دریافت عکس در صورت لزوم

فروشگاه – لس آنجلس, کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا

3,490,000 $
ارسال درخواست
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
سود آوری: 9.0 %
ارسال درخواست
ویژگی های خاص
 • سود خالص: 285,200 €
 • مساحت زمین: 912 متر مربع
 • موجر 100 % از مساحت
 • مساحت قابل اجاره: 423 متر مربع
 • مغازه های خابانی

آگهی های مشابه

We select ads that may interest you.

درخواست برای این فروشگاه
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از