مرکز تجاری – Mecklenburg-West Pommerania, آلمان

دریافت عکس در صورت لزوم

مرکز تجاری – Mecklenburg-West Pommerania, آلمان

ارسال درخواست
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 8,016 متر مربع سود آوری: 8.5 % ساخت 1998
ارسال درخواست
ویژگی های خاص
 • سود خالص: 628,686 €
 • مساحت زمین: 21,738 متر مربع
 • موجر 100 % از مساحت
 • تعداد پارکینگ ها: 240
 • مخارج دفتر ثبت اسناد : 1.5 %
 • مالیات کسب: 5.0 %
 • دستمزد مشاورین املاک: 4.8 %

آگهی های مشابه

We select ads that may interest you.

درخواست برای این مرکز تجاری
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از