• more ...
 • Lansdowne Avenue, Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا
همه موارد
2M – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک لوکس/لاکچری در Lansdowne Avenue

8 ملک در
C$2,325,000
C$2,325,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,548,000
C$2,548,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,171,000
C$2,171,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,108,000
C$2,108,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,105,000
C$2,105,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,021,000
C$2,021,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,089,000
C$2,089,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,028,000
C$2,028,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,440,000
C$2,440,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,506,000
C$2,506,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,197,000
C$2,197,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,424,000
C$2,424,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,419,000
C$2,419,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,142,000
C$2,142,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,382,000
C$2,382,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,434,000
C$2,434,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,195,000
C$2,195,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,293,000
C$2,293,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,271,000
C$2,271,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,199,000
C$2,199,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,554,000
C$2,554,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,413,000
C$2,413,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,396,000
C$2,396,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sackville Street, Old Toronto, تورنتو, انتاریو,  کانادا. C$2,531,000
C$2,531,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,490,000
C$2,490,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,381,000
C$2,381,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,273,000
C$2,273,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,500,000
C$2,500,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,447,000
C$2,447,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Shaw Street, Old Toronto, تورنتو, انتاریو,  کانادا. C$2,472,000
C$2,472,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,391,000
C$2,391,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 2262 مورد, صفحه 1 در 91